Det er motiverende at bruge mine kompetencer til at hjælpe andre mennesker

Tr 133.jpg

Bella Christine

Marcussen

BA jur.

Tlf. 71 99 29 29

Pt. orlov grundet udenlandsophold.

Til dagligt læser jeg på kandidaten i jura på Københavns Universitet. Som kontorets studentermedhjælper bistår jeg advokaterne med blandt andet udarbejdelse af ekstrakter og materialesamlinger til brug for hovedforhandlinger samt lettere sagsbehandling.

Siden min ansættelse hos Kroer/Fink Advokater er jeg blevet særlig nysgerrig på erstatningsretten. Derfor valgte jeg at skrive mit bachelorprojekt i faget erstatning og kontrakt. Projektet omhandlede erstatning for psykiske skader, herunder i hvilket omfang der tilkendes erstatning for psykiske personskader, der er opstået som følge af en anden persons fysiske tilskadekomst eller død – såkaldte ’chokskader’.

Som jurastuderende er det motiverende at kunne bruge de kompetencer, som jeg har fra studiet og samtidig opnå indsigt i, hvordan juraen fungerer i praksis.