Det er motiverende at bruge mine kompetencer til at hjælpe andre mennesker

Tr 133.jpg

Bella Christine

Marcussen

BA jur.

Tlf. 71 99 29 29

Til dagligt læser jeg på kandidaten i jura på Københavns Universitet. Som kontorets studentermedhjælper bistår jeg advokaterne med blandt andet udarbejdelse af ekstrakter og materialesamlinger til brug for hovedforhandlinger samt lettere sagsbehandling.

Siden min ansættelse hos Kroer/Fink Advokater er jeg blevet særlig nysgerrig på erstatningsretten. Derfor valgte jeg at skrive mit bachelorprojekt i faget erstatning og kontrakt. Projektet omhandlede erstatning for psykiske skader, herunder i hvilket omfang der tilkendes erstatning for psykiske personskader, der er opstået som følge af en anden persons fysiske tilskadekomst eller død – såkaldte ’chokskader’.

Som jurastuderende er det motiverende at kunne bruge de kompetencer, som jeg har fra studiet og samtidig opnå indsigt i, hvordan juraen fungerer i praksis.