Forsikringssager

Vi behandler en lang række forskellige typer forsikringssager og kan hjælpe dig med din sag, uanset om der måtte være tale om en sag om dækning for kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne/invaliditetserstatning.

Vi har stor erfaring i at håndtere disse sager og kan hjælpe dig med at opnå det, du har krav på.

Vi kan rådgive om mulighederne for forsikringsdækning og kan hjælpe med en sag over for pensionsselskabet, uanset om sagen skal indbringes over for Ankenævnet for Forsikring eller over for domstolene.

Forsikring & Pension vurderer, at cirka 2 mio. danskere er omfattet af en kollektiv forsikrings- og pensionsordning, der indbefatter dækning for ”kritisk sygdom” og ”tab af erhvervsevne”. Herudover har mange danskere tegnet en privat pensionsordning, der normalt også vil omfatte de ovenfor nævnte forsikringsprodukter.

Tab af erhvervsevne

Dette forsikringsprodukt er efter vores erfaring en meget overset forsikring.

Det er ellers en overordentlig vigtig forsikring. Den skal sikre dig og din familie, hvis du som følge af en ulykke eller sygdom helt eller delvis mister evnen til at arbejde.

Der findes mange varianter af denne forsikringstype. Du vil imidlertid typisk være berettiget til en løbende forsikringsydelse, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen eller 2/3. Hvor meget din erhvervsevne skal være nedsat med, afhænger af din pensionsordning. Ydelserne udbetales som udgangspunkt først, når erhvervsevnetabet er varigt, men visse ordninger har også en midlertidig dækning af erhvervsevnetabet.

Kritisk sygdom

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom.

Sygdommen skal udtrykkelig være nævnt i forsikringsbetingelserne for, at der foreligger forsikringsdækning.

I forsikringsbetingelserne vil det også fremgå, hvilke specifikke krav der er til diagnosen og hvilke krav, der i øvrigt skal være opfyldt.

Hvis sygdommen er omfattet af dækningen, vil man være berettiget til et skattefrit engangsbeløb. Beløbet varierer fra selskab til selskab, men udgør typisk 50.000-300.000 kr.

VI SIDDER KLAR TIL AT TAGE HÅND OM DIN SAG

 RING TIL OS PÅ: 71 99 29 29