Drivkraften for mig er at gøre en forskel for dig, der er kommet i klemme i systemet

Tr 20.jpg

SØREN KROER

ADVOKAT(H)

sk@kroerfink.dk

Tlf. 71 99 29 29

Siden 2005 har jeg udelukkende arbejdet med erstatningsret, og her på kontoret samarbejder vi med de største patient- og fagforeninger, og jeg er tilknyttet Københavns Universitet som censor. Derfor får du en passioneret advokat med stor erfaring og viden, som kommer dig til gode.

Som advokat har jeg fordel af at have siddet på begge sider af ”bordet”, da jeg tidligere var ansat hos Patienterstatningen og traf hundredevis af afgørelser om patientskadesager. Denne erfaring bruger jeg nu til din fordel hos Kroer/Fink Advokater, hvor jeg repræsenterer og hjælper dig mod myndighederne.

Jeg fører sager mod offentlige myndigheder såsom Ankestyrelsen og Ankenævnet for Patienterstatningen og mod forsikringsselskaberne. Det drejer sig om patientskader, skader på arbejdet, trafikskadesager og skader i fritiden m.m.

Endvidere har jeg vundet mange principielle erstatningssager ved både landsretterne og Højesteret såsom sager om anerkendelse af arbejdsskadesager, patient- og lægemiddelskader, arbejdsgivers ansvar ved ansattes skader, skader om teambuilding, psykiske skader m.m.

En principiel arbejdsskadessag ført for en fagforening omhandlede en klient, der havde fået en rygskade i forbindelse med udførelsen af sit arbejde på et plejehjem. Tvisten drejede sig om, hvorvidt klienten havde fået en instruktion/uddannelse om en personforflytning fra sin arbejdsgiver, hvilket vores klient afviste at have modtaget. I Landsretten lagde man til grund for afgørelsen, at bevisbyrden lå hos arbejdsgiver, som dermed ikke havde løftet sin bevisbyrde, hvorved sagen blev vundet.

Når man har en potentiel dødelig eller yderst alvorlig sygdom såsom cancer, var det tidligere normalt sådan, at man stort set ikke kunne få erstatning, hvis man under en behandling hos sundhedsmyndighederne blev invalideret yderligere ved komplikationer i forbindelse med behandlingen.

Jeg førte en sådan sag mod myndighederne, og denne sag har fået meget omtale (bl.a. på forsiden af JP 6. jan. 2019). Min klient skulle opereres og have fjernet en tumor i hjernen, men blev totalinvalideret efter denne operation. Myndighederne mente ikke, at han var blevet skadet mere, end han måtte kunne tåle, da han allerede havde en potentiel dødelig sygdom på grund af sin tumor. Derfor ville myndighederne ikke anerkende, at hans tilstand var blevet yderligere forringet.

Sagen vandt vi i både i Byretten og Landsretten, og vi havde samtidig en tvist i Højesteret om vidneafhøring af Patienterstatningens lægekonsulent, som ligeledes blev vundet. Sundhedsministeren har i konsekvens af sagen indkaldt Kræftens Bekæmpelse for at drøfte sagen, da myndighedernes praksis i denne type patientskader har været for streng.

De to sager er begge principielle sager, der betyder, at du som privatperson får bedre rettigheder over for din arbejdsgiver, og hvor det bliver nemmere at få medhold mod myndighederne og forsikringsselskaberne.

Jeg brænder efter at vinde enhver sag, som jeg påtager mig. Som klient er du altid i centrum, uanset hvor kompliceret din sag er. Derfor kan du altid kontakte mig for en gratis vurdering af din sag, og selvfølgelig kan du kontakte mig under hele dit sagsforløb.

 

ARBEJDE OG UDDANNELSE

 • 2015               Kroer\Fink Advokater

 • 2012 - 2015     Kroer Pramming

 • 2008 - 2012     Elmer Advokater (tidligere Elmer & Partnere)

 • 2005 - 2008     Patienterstatningen (tidligere Patientforsikringen)

 • 2005                 Cand.jur., Københavns Universitet

 • 2004                 University of Athens (Erasmus)

 

AKADEMISK ARBEJDE

 • Beskikket som censor på jura 2014-2018 & 2018-2022

 • Tidligere ekstern lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (2009-2014)

 • Har været med til at oprette og tilrettelægge faget: ”Erstatning i forsikringsretlig belysning” ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

 • Underviser på JUC i "Psykiske skader" (2015-2016)

 

Priser

 • Modtager af ærespris fra Dansk Brystkræft Organisation 2016

 

FRIVILLIGT ARBEJDE

 • Tidligere juridisk rådgiver ved Dansk Flygtningehjælp

 • Tidligere juridisk rådgiver ved Københavns Retshjælp

 

NUVÆRENDE BESTYRELSESPOSTER

 

Medlemskaber

 • Advokaternes Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)

 • Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)