Fremsynethed sikrer dig resultater

mikael.jpg

Mikael

Skou Skjoldager

Advokat (L)

ms@kroerfink.dk

Tlf. 71 99 29 29

I min fritid er jeg passioneret skakspiller. I skak skal man populært sagt ”tænke mindst tre træk frem”. Den samme tilgang bruger jeg i mit virke som advokat, hvor jeg forener fremsynethed med min erfaring og grundighed. Du får derved en aktiv advokat, der selv skaffer de ekstra informationer, der er med til at vinde din sag.

I retssager venter man typisk i lang tid på, at myndigheder og forsikringsselskaber har belyst en sag tilstrækkeligt. Derfor skal der tænkes tre træk frem i stedet for at vente, således at man kommer på forkant med sagen. Det var den samme fremsynethed, der gjorde, at jeg vandt en sag, hvor min klient havde mistet sin ægtefælle ved et tragisk selvmord.

Klientens ægtefælle havde henvendt sig til psykiatrisk akutafdeling og bad om hjælp i forbindelse med selvmordstanker. Men et par timer efter henvendelsen havde ægtefællen begået selvmord. Der kunne imidlertid ikke udledes noget specielt om hændelsesforløbet på baggrund af journalmaterialet alene, og derfor indhentede jeg yderligere bevismateriale i form af politirapport, oplysninger om opkald til alarmcentralen mv., således at det kunne spores, hvad der præcist var sket og på hvilke tidspunkter af døgnet.

Det viste sig, at ægtefællen havde siddet alene på psykiatrisk skadestue i ca. to timer og ventet på transport til yderligere behandling - uden at der var blevet taget ordentlig hånd om ham. På baggrund af de indhentede informationer fik min klient medhold i, at akutafdelingen ikke havde levet op til den behandlingsstandard, der kræves, og min klient var derfor berettiget til forsørgertabserstatning, da selvmordet kunne være undgået.

En principiel patientskadesag, som jeg netop har vundet, har medført, at alle erstatninger til fejlbehandlede patienter bliver højere end tidligere. Sagen handlede om, fra hvilket tidspunkt patienternes erstatning skulle forrentes. Tidligere har myndighederne – underligt nok mod lovens intention - først forrentet erstatningerne fra det tidspunkt, hvor de selv var færdige med at behandle sagen. Det kan ofte tage tage rigtig lang tid, og nogle gange kan sagsbehandlingstiden strække sig langt ud over et år.

Det havde desværre den konsekvens, at skadelidte ikke fik renter af erstatningskravene i en meget lang periode. Sagens udfald betyder, at patientskademyndighedernes mangeårige praksis om forrentning af erstatningskrav skal laves om. Forrentningen skal rykkes tilbage til det tidspunkt, hvor den skadelidte har anmeldt sin skade, og ikke først fra det tidspunkt, hvor myndighederne er færdige med at vurdere sagen. 

Det er ofte de små ting, der afgør en sag, og at sikre mine klienter de rettigheder, som loven fordrer, er lige præcis dét, der giver mig motivationen til at gå den ekstra mil.

 

ARBEJDE OG UDDANNELSE

  • 2018 –          Advokat, Kroer\Fink Advokater

  • 2015-2018   Advokatfuldmægtig, Kroer\Fink Advokater

  • 2015            Cand.jur., Københavns Universitet

  • 2014-2015   Stud.jur. Kroer Pramming

  • 2011-2014   Stud.jur., Haug Advokater (tidligere Rosberg & Haug)

 

Medlemskaber

  • Advokaternes Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)

  • Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)