Patientskader

ER DU BLEVET PÅFØRT EN PATIENTSKADE I FORBINDELSE MED BEHANDLING INDEN FOR SUNDHEDSVÆSENET?

Vi hjælper dig med din sag, uanset om det drejer sig om en patientskade eller lægemiddelskade.

Vi er eksperter med stor erfaring inden for patientskader og lægemiddelskader og er et af de førende kontorer i Danmark inden for dette erstatningsområde.

Både Jakob og Søren har arbejdet som juridiske sagsbehandlere hos Patientforsikringen (nu Patienterstatningen) og har derved prøvet at sidde på begge sider af bordet i denne type sager, hvilket er en stor fordel for dig.

Vi har ført en lang række patientforsikringssager for både by- og landsretterne og har bl.a. vundet landsretssagen om lægemidlet Roaccutan. Her blev det fastslået i landsretten, at lægemidlet havde forårsaget en alvorlig tarmsygdom, hvilket dermed blev anerkendt. 

Vi har endvidere ført den første sag i Danmark, hvor der skulle tages stilling til den ”ultimative skade” – et dødsfald – vurderet efter den såkaldte tåleregel i klage- og erstatningsloven. Den sag vandt vi også.

Kroer\Fink Advokater kan hjælpe dig med din patientskadesag på 3 forskellige niveauer.

Vi kan hjælpe dig med at anmelde din skade til Patienterstatningen og herefter vurdere Patienterstatningens afgørelse for at sikre, at du får den erstatning, du har krav på efter din patientskade. 

Er du utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan vi hjælpe dig med at klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Alle afgørelser kan påklages. Dog er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at ankenævnet også kan nedsætte din erstatning, eller endda helt fratage dig den. Det gælder også eventuelt tidligere afgørelser, som du slet ikke har klaget over.

Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med en advokat, som har forstand på området, inden du klager over en afgørelse fra Patienterstatningen. 

Hvis Ankenævnet for Patienterstatningen træffer en afgørelse, du ikke er tilfreds med, kan vi hjælpe dig med at føre din sag videre for domstolene.

VI SIDDER KLAR TIL AT TAGE HÅND OM DIN SAG

RING TIL OS PÅ: 71 99 29 29