Mikael Skjoldager

Advokat

ms@kroerfink.dk
Tlf. 71 99 29 29

 

Lige siden mit første år på jurastudiet har jeg hjulpet mennesker, som på en eller anden måde er kommet til skade.

Da jeg først oplevede, hvilken positiv forskel jeg kunne gøre, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville udnytte mine evner til at hjælpe den svage part i en konflikt. Jeg trives med at arbejde med mennesker og er bevidst om, at mit arbejde har kæmpe betydning for den enkelte klient. Derfor er det også min ambition, at hver sag bliver behandlet på bedste vis og med bedst mulige resultat.

Et særligt kompliceret område inden for erstatningsretten er reglerne omkring forældelse. I mit speciale på jurastudiet undersøgte jeg, hvilke forhold der kunne begrunde udsættelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.

 

Arbejde og uddannelse

2015-            Kroer\Fink Advokater
2014-2015   Kroer Pramming
2011-2014   Rosberg & Haug
2013             Cand.jur., Københavns Universitet

 

UDVALGTE MEDLEMSSKABER

Advokaternes Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)