Skader på arbejdet

HVERT ÅR ER DER MERE END 40.000 MENNESKER, DER KOMMER TIL SKADE PÅ DERES ARBEJDE. LANGT DE FLESTE HAR KRAV PÅ ERSTATNING.

Hvis det er sket for dig, er der to muligheder for erstatning, og du er nødt til at undersøge begge:

1. Arbejdsskadesforsikringen (via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
2. Din arbejdsgivers eventuelle ansvar for ulykken

Arbejdsskadeforsikringen:
Stort set alle, der kommer til skade på arbejdet, har krav på erstatning. De er nemlig dækket af en forsikring, som deres arbejdsgiver SKAL have tegnet. Forsikringen betyder, at det er ligegyldigt, hvis fejl det er, at skaden er opstået; man har som udgangspunkt ret til erstatning, uanset hvad der måtte være sket.

Hvis du er medlem af en fagforening, så start der! De kan hjælpe dig gratis, og de er gode til det.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, så ring eller skriv til os med det samme. Du får ikke bedre hjælp noget andet sted, da der er meget få advokater, der er så specialiserede i arbejdsskader, som vi er. Søren har de seneste år ført mange sager – konkrete og principielle – for fagforeninger som blandt andet FOA, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Danmarks Lærerforening m.fl. Jakob har ligeledes ført en lang række arbejdsskadesager, hvor han har repræsenteret kommunale såvel som private arbejdsgivere . Denne kombination gør, at vi ved, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Din arbejdsgivers ansvar for ulykken:
Mange tror, at man får fuld erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Det gør man desværre ikke. Forsikringen dækker for eksempel ikke tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte – og tit dækker den heller ikke det fulde erhvervsevnetab.

Hvis nogen måtte være ansvarlig din ulykke, har du mulighed for at få fuld erstatning fra dem.

Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du ikke kommer til skade, når du er på arbejde. Din arbejdsgiver skal gøre alt, hvad han kan for at forudse og forhindre skader i at opstå.

Domstolene stiller strenge krav til arbejdsgivernes omsorgspligt over for de ansatte. Kravene er strengere, end de fleste er klar over. Hvis din arbejdsgiver på nogen måde kunne have forhindret ulykken, er der mulighed for erstatning. Hvis ulykken skyldes fejl hos din kollega, er det automatisk din arbejdsgivers ansvar, da denne kommer til at hæfte for den ansvarspådragende handling.

VI SIDDER KLAR TIL AT TAGE HÅND OM DIN SAG

RING TIL OS PÅ: 71 99 29 29