Trafikulykker

ER DU kommet til skade i en trafikulykke, EKSEMPELVIS MED PISKESMÆLD (WHIPLASH), så har du altid krav på erstatning. Selv hvis trafikulykken er din egen skyld!

HUSK INGEN ERSTATNING - INGEN REGNING!

trafikulykke

Vi garanterer i alle sager om trafikulykker: Ingen erstatning – ingen regning!

Mange af de retssager inden for trafikulykker, som vi har ført, har vedrørt selve beregningen af erstatningen, herunder spørgsmål om årsagssammenhæng f.eks. i sager med piskesmæld (whiplash). Enkelte sager vedrører også spørgsmålet om såkaldt egen skyld, hvor forsikringsselskaberne næsten altid forsøger at komme uden om at betale ved at sige, at den, der er kommet til skade, har haft en væsentlig skyld i, at skaden skete.

Søren har blandt andet ført en sag for en trafikdræbts efterladte. I sagen var der ikke tvivl om, at afdøde var meget påvirket af alkohol og hash, da han gik ud foran en bil. Bilens fører var uden skyld i trafikulykken. Alligevel fandt retten, at afdødes børn skulle have fuld forsørgertabserstatning.

I færdselsloven gælder et såkaldt objektivt ansvar, hvilket betyder, at du er berettiget til erstatning, selv hvis det er dig selv, der har forårsaget trafikulykken.

Selv i trafikulykker med flugtbilister, hvor man ikke kan finde ud af, hvem ”modparten” er, har du mulighed for erstatning. Der findes en særlig puljeordning, der dækker i disse tilfælde.

Du vil derfor som udgangspunkt altid have et erstatningskrav, hvis du har fået et piskesmæld (whiplash) eller en anden skade i en trafikulykke. Der er dog flere og flere ansvarsforsikringsselskaber, der er begyndt at afvise dækning, når der er tale om trafikulykker med lav hastighed. Vi mener ikke, at hastigheden for en påkørsel kan stå alene, og at der må foretages en samlet medicinsk vurdering af årsagssammenhængen.

Vi har stor erfaring med at behandle og føre retssager med krav i forbindelse med trafikulykker.

Hvis du mod forventning ikke opnår nogen erstatning efter din trafikulykke, får du heller ingen regning af os - ingen erstatning ingen regning!

Vi kan også hjælpe dig med dit eventuelle krav for ødelagte ting, herunder skade på bilen, briller, ure, smykker, tøj mm.