Glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Kroer og Fink Advokater vil ønske alle klienter og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Vi er på kontoret stolte af resultaterne i det forgangne år og vil tillade os at fremhæve, at det med Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 er lykkedes at skabe retshistorie inden for området for patientskader, da landsretten gav os medhold i, at det er en patientskade, hvis en patients dødfaldstidspunkt bliver fremrykket, selvom dødsfaldet skyldes grundlidelsen. Dommen er anket til Højesteret og skal hovedforhandles af Søren Kroer den 31. maj 2018.

Vi har ligeledes hovedforhandlet en principiel sag i Østre Landsret, hvori der afsiges dom den 15. januar 2018. Sagen drejer sig om, hvorvidt det har været berettiget for Region Hovedstaden at undlade at betale erstatning til brystkræftramte kvinder ud fra et ressourceargument.

Herudover kan vi oplyse, at vi har opnået mange gode resultater til vores klienter i både arbejdsskadesager, forsikringssager, færdselsskadesager mv. og ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores klienter og samarbejdspartnere.

Slutteligt kan vi oplyse, at Kroer & Fink Advokater netop har indgået et samarbejde med Scleroseforeningen, hvor vi kan bistå dets medlemmer med erstatnings- og forsikringssager.