Privathospital erstatningsansvarlig for formuetab pga. forsinket diagnosticering af brystkræft

Et privathospital blev ved Retten i Lyngby den 4. januar 2016 fundet erstatningsansvarlig for en patients formuetab (en forsikringsydelse) som følge af en forsinket diagnosticering af hendes brystkræftslidelse.

Vores klient var som følge af en forsinket diagnosticering af hendes kræftlidelse gået glip af en forsikringsydelse (en forsikring mod "kritisk sygdom"), idet anmeldelsesfristen til forsikringsselskabet i mellemtiden var udløbet. Det var fra sagsøgtes side bl.a. gjort gældende, at der ikke forelå et ansvarsgrundlag, at der ikke var tale om en værnet/beskyttet interesse, og at der i øvrigt ikke var tale om et for skadevolder påregneligt tab.

Retten fremkom med en mundtlig tilkendegivelse, der gav vores klient fuldt ud medhold.  Sagsøgte ønskede imidlertid en dom. Denne vil blive afsagt den 11. februar 2016. Det vides naturligvis endnu ikke, om privathospitalet vil anke den kommende dom.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan stilles til Jakob, der førte sagen for patienten.