Ret til præmiefritagelse, renter efter forsikringsaftalelovens § 24, stk. 2 og erstatning for rimelige advokatudgifter

Vi har netop afsluttet en sag, hvor vores klient har fået tilkendt præmiefritagelse med tilbagevirkende kraft fra år 2011.

Spørgsmålet i sagen var, om vores klient var berettiget til præmiefritagelse fra hendes forsikring mod tab af erhvervsevne. Pensionsselskabet havde i år 2013 vurderet hendes erhvervsevnetab og meddelt hende, at hun ikke var berettiget til præmiefritagelse, da hendes erhvervsevne efter selskabets opfattelse ikke var nedsat med mere end 2/3.

Det viste sig, at selskabets bedømmelsesgrundlag i år 2013 var særdeles sparsomt. På baggrund af indhentelse af yderligere akter anmodede vi selskabet om en revurdering af sagen.

Pensionsselskabet anerkendte herefter, at vores klient var berettiget til præmiefritagelse med tilbagevirkende kraft fra år 2011.

Foruden den tilkendte præmie krævede vi erstatning for rimelige advokatudgifter samt yderligere erstatning i form af renter af den præmie, som vores klient uretmæssigt havde betalt i årene fra 2011 og frem.

Dette blev afvist af selskabet.

Vi indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring, som gav vores klient ret i, at hun var berettiget til erstatning for advokatudgifter og renter. Nævnet fandt på baggrund af en konkret vurdering, at advokatbistanden havde været rimelig og nødvendig. For så vidt angår rentespørgsmålet vurderede nævnet, at den manglende præmiefritagelse måtte anses for at være en forsikringsydelse, som skal forrentes i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens § 24.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Mikael Skjoldager.