Brystkræftramt kvinde fik anerkendt patientskade efter anlæggelse af retssag

 

Vi har netop haft fornøjelsen af at vinde en patientskadesag for en brystkræftramt kvinde. Tvisten i sagen var, hvorvidt behandlingen hos egen læge havde levet op til den i loven fastsatte specialiststandard.

Sagen var blevet afvist i både Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen, hvorefter vi hjalp med at føre retssag mod Ankenævnet for Patienterstatningen.

Under sagen havde vi af 2 omgange forelagt sagen for Retslægerådet, der på baggrund af de stillede spørgsmål fandt, at man hos egen læge burde have diagnosticeret brystkræften på et tidligere tidspunkt.

Patientskaden blev herefter anerkendt af Ankenævnet for Patienterstatningen, hvorved vores kunde vandt, og sagen er nu hjemsendt til udmåling af erstatning hos patientskademyndighederne.

Spørgsmål til retssagen kan stilles til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores kunde.