Ankenævnet for Patienterstatningen dømt til at anerkende en alvorlig komplikation til en behandling for kræft

Retten i Sønderborg har afgjort, at en alvorlig komplikation til en behandling for kræft, skulle anerkendes som en patientskade efter den såkaldte "tåle-regel".

Sagen viser, at der selv ved meget alvorlige sygdomme er mulighed for at få erstatning efter den såkaldte "tåle-regel" - trods myndighedernes restriktive opfattelse af dette spørgsmål. 

Sagen er anket af patientskademyndighederne til Landsretten.

Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for sagsøger.