Skole ansvarlig for glideskade i skolegård

Østre Landsret har den 19. februar 2016 afgjort, at en skole var ansvarlig for en forælders fald i en skolegård på grund af mangelfuld glatførebekæmpelse.

Sagen viser, at der på områder, hvor der forventeligt færdes mange mennesker, kan stilles relativt store krav til kvaliteten og frekvensen af glatførebekæmpelsen. I sagen var det dokumenteret, at der var faldet en smule ny sne i løbet af dagen, hvilket Landsretten lagde vægt på i forhold til den mangelfulde glatførebekæmpelse.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for skadelidte.