Pensionsselskab anerkendte ret til invalidepension og bidragsfritagelse efter indbringelse af sag for Ankenævn

Sagen drejede sig om, hvorvidt vores klient var berettiget til invalidepension og bidragsfritagelse gennem sin pensionsordning, hvilket pensionsselskabet havde afslået af 2 omgange, idet man havde fundet, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for, at vores klients erhvervsevne var nedsat med mindst 50 %.

Vi indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring og fremkom med et uddybende indlæg med påstand om tilkendelse af invalidepension og bidragsfritagelse. Dette fik selskabet til at indhente en ny speciallægeerklæring, hvorefter selskabet fandt, at vores klient nu opfyldte betingelserne for tilkendelse af fuld invalidepension og bidragsfritagelse. 

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink.