Kroer\Fink Advokater vinder principiel landsretsag - erstatning for fremrykket død

Fredag den 19. maj 2017 traf Østre Landsret en principiel afgørelse om, at en enke skulle have fuld forsøgertabserstatning for et fremrykket dødsfald som følge af en anerkendt patientskade.

Dommen gør op med en fast myndighedspraksis hos patientskademyndighederne og betyder, at rigtig mange lignende sager vil kunne genoptages med krav om at få fuld forsøgertabserstatning for nu også fremrykket dødsfald. Det betyder, at der selv i sager, hvor døden var uundgåelig for som følge af grundlidelsen, vil der skulle gives fuld dødsfaldserstatning.

Det vides endnu ikke, om Ankenævnet for Patienterstatningen vil ansøge om 3. instansbevilling til at føre sagen i Højesteret.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for afdødes efterladte.

 

http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE9595601/enke-faar-erstatning-efter-forsinket-diagnose-om-mand/

http://brystkraeft.dk/2017/05/vigtig-afgoerelse-enke-faar-erstatning-afdoed-mands-forsinkede-kraeftdiagnose/

https://www.cancer.dk/nyheder/ny-dom-forsinket-diagnose-kan-give-erstatning/