Forsikringsselskab dømt til at betale 3,8 mio. kr. i erstatning for whiplash

Ved Københavns Byrets dom af 7. juli 2017 blev et forsikringsselskab dømt til at betale 3,8 mio. kr. i godtgørelse og erstatning for følgerne af en færdselsskade medførende følger efter whiplash.

I sagen, der har været særdeles længe undervejs, blev der i 2011 udtaget stævning, og først nu efter 4 forelæggelser for Retslægerådet og flere forelæggelser for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev sagen endelig gennemført og med et gunstigt resultat for vores klient. Det særlige i sagen var, at egen læges journal efter trafikulykken desværre var særdeles mangelfuld, og der gik faktisk mere end 1 år, før trafikulykken var nævnt i journalen.

Til gengæld kunne Retslægerådet se en sammenhæng i ændrede behandlingsmønstre (vores klient var tidligere blevet ramt af en skade og havde haft behandlinger for lignende symptomer forud for ulykken). På baggrund af en vurdering om forværring af forudbestående gener, fastsatte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et erhvervsevnetab på 35%, når man lagde Retslægerådets erklæringer til grund, hvilket også blev resultatet i retssagen. Her fastslog retten, at der skulle ydes godtgørelse og erstatning for varigt mén, godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for erhvervsevnetab. 

Dommen er blevet indbragt til prøvelse for landsretten.

Spørgsmål til sagen kan rejses til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.