Medhold i krav på fuld godtgørelse for svie og smerte til førtidspensionist

Retten i Glostrup har i en skriftlig tilkendegivelse af 11. september 2017 givet en af vores klienter medhold i, at denne var berettiget til maksimal godtgørelse for svie og smerte, selvom vedkommende var førtidspensionist på ulykkestidspunktet.

Vores klient var i forbindelse med et trafikuheld kommet til skade og havde pådraget sig et varigt mén på 8 %. Ansvarsforsikringsselskabet havde betalt knap 10.000 kr. i godtgørelse for svie og smerte. Vi krævede på vegne af vores klient yderligere 63.510 kr. med tilhørende renter.

Vores klient var førtidspensionist på ulykkestidspunktet men drev en mindre, nystartet selvstændig virksomhed med bogholderi-arbejde.

Det lykkedes således at overbevise retten om, at vores klient var at betragte som "syg", der som hovedregel er et krav for at være berettiget til godtgørelse, ligesom retten i øvrigt fandt, at vores klient i hele perioden havde været undergivet en vis behandling, hvilket ligeledes er et krav. Behandlingen bestod for den sidste del af perioden "alene" i brug af forskellige former for smertestillende medicin. 

Der var herudover fra vores side blevet rejst et skønsmæssigt krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der imidlertid ikke kunne dokumenteres, idet virksomheden var nystartet.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink, der førte sagen i retten.