Afvist ulykke udløste 18 % i godtgørelse for varigt mén

Ulykkesforsikringsselskabet havde i sagen fundet, at vores klients traume – et fald i forbindelse med sportsudøvelse -  ikke var egnet til at forårsage en skade i en rask skulder og havde afvist forsikringsdækning.

Kroer\Fink Advokater gik ind i sagen, fik gennemgået de lægelige oplysninger samt forsikringsbetingelserne og fik sagen forelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mhp. en uvildig vurdering.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fandt, at der var sandsynliggjort årsagssammenhæng mellem de højresidige skuldergener og ulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede i sin vejledende udtalelse det varige mén til at udgøre 18 %.

Ulykkesforsikringsselskabet valgte efterfølgende at følge den vejledende udtalelse og betalte forsikringsydelsen svarende til 18 %.

Husk, at hos Kroer\Fink Advokater giver vi altid en indledende gratis vurdering af, om der er tale om en sag, der er værd at forfølge eller ej.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink.