Erstatning på over kr. 8.000.000 i vundet patienterstatningssag

Kroer og Fink Advokater bistod en klient med erstatningsopgørelsen efter en alvorlig patientskade, hvor vi udarbejdede indlæg over for myndighederne vedrørende fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning og beregning heraf.

Patientskademyndighederne fulgte stort set vores indstilling og udbetalte erstatning i overensstemmelse hermed, hvorved vores klient glædeligt har modtaget en samlet erstatning på mere end kr. 8.000.000.

I denne sag hjalp vi altså udenretligt med behandling af en patienterstatningssag mod myndighederne med et særdeles godt resultat til følge.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.