Dom fra Højesteret om dødsfaldserstatning

Højesteret har den 12. juni 2018 i en meget omtalt sag om dødsfaldserstatning for et fremrykket dødsfaldstidspunkt, truffet afgørelse om, at enken ikke var berettiget til erstatning.

Vi har på kontoret repræsenteret enken i denne sag helt tilbage fra behandlingen af sagen hos myndighederne og har ført sagen i byretten, Østre Landsret og i Højesteret.

Sagen vedrørte de erstatningsmæssige konsekvenser af en anerkendt patientskade, hvor man for sent diagnosticerede en alvorlig kræftsygdom, og hvor der parterne imellem var enighed om, at afdøde herved fik frataget restlevetid og en eventuel mulighed for overlevelse, statistisk vurderet til 10 % på 5 år.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om der skulle gives dødsfaldserstatning til boet efter afdøde, selv om skadelidte havde en meget alvorlig grundlidelse, der sandsynligt på længere sigt alligevel ville have tage livet af den skadelidte. 

Vi vandt sagen i landsretten, som fandt, at enken i denne situation var berettiget til fuld forsørgertabserstatning.

Højesteret var ikke enig heri, og dommen medfører desværre en dårlig retsstilling for pårørende til kræftpatienter og andre alvorligt syge patienter, der pga. diagnoseforsinkelser får forværret deres sygdom, og som derfor dør på et tidligere tidspunkt end ellers forventet. Vi er derfor meget skuffede og ærgerlige over dommen.  

Har du spørgsmål til sagen, eller sidder du med en lignende problemstilling, er du meget velkommen til at kontakte advokat Søren Kroer, der førte sagen for enken.

 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6577752/Enke-med-to-b%C3%B8rn-taber-principiel-kamp-for-erstatning-efter-sin-mands-kr%C3%A6ftd%C3%B8d