Ankestyrelsen tilpligtet at hjemvise sag til fornyet behandling

Vestre Landsret har ved dom af 20. juni 2018 fundet, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at en anerkendt arbejdsskadesag skal hjemvises til fornyet behandling hos Ankestyrelsen.

Vi havde på vegne af vores klient nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen skulle tilpligtes at betale 40 % i erhvervsevnetabserstatning som følge af den psykiske arbejdsskade, som vores klient havde pådraget sig.

Ankestyrelsen havde fundet, at vores klient ikke var berettiget til erhvervsevnetabserstatning som følge af arbejdsskaden. Byretten havde givet Ankestyrelsen medhold i styrelsens afgørelse herom.

Landsretten har imidlertid fundet, at der for landsretten forelå nye og så væsentlige oplysninger, at sagen skulle hjemvises til fornyet administrativ behandling.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der førte sagen på vegne af vores klient.