Dom fra Københavns Byret af 17. april 2018 – vundet sag over selvejende institution

I denne sag bistod vi en handicappet pige, som på den institution, hvor hun var anbragt, var blevet fundet med alvorlige knivstik i maven. I sagen var det et tema, hvorvidt knivstikket kunne være selvpåført, eller udefrakommende, altså ved en strafferetlig krænkelse, og sagen var blevet afvist både af institutionen og af Erstatningsnævnet.

Vi opnåede fri proces til førelse af sagen for den tilskadekomne handicappede pige, hvor det skal bemærkes, at sagen var speciel derved, at hun ikke har noget sprog og derfor havde svært ved at forklare omstændighederne.

Byretten frifandt efter en samlet vurdering Erstatningsnævnet men idømte institutionen ansvar, idet der var blevet fundet en dolk, der normalt blev brugt til friluftsaktiviteter, på det toilet, hvor pigen var blevet fundet.

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for den handicappede pige.