Forsikringsselskab dømt til at betale erstatning

Ved dom afsagt den 15. april 2019 fra Københavns Byret blev vores klient tilkendt erstatning for fremtidige udgifter til tandlægebehandling, til dækning af løbende udskiftning af implantater og proteser.

Vores klient havde i en trafikulykke beskadiget sine tænder i en sådan grad, at der havde været behov for at indsætte kroner og implantater. Udgifterne hertil blev betalt af hendes ulykkesforsikring, som dog ikke ville give tilsagn om at dække de fremtidige udgifter til udskiftning af implantaterne mv.

Ansvarsforsikringsselskabet ville heller ikke dække udgifterne og henviste til, at det efter selskabets opfattelse var for tvivlsomt, om der ville blive behov for udskiftningerne.

Vi var ikke enige i, at de fremtidige udgifter ikke kunne kræves betalt, og vi indbragte derfor sagen mod ansvarsforsikringsselskabet for domstolene.

Ved dommen blev ansvarsforsikringsselskabet dømt til at betale det fulde krav. Københavns Byret fandt dermed, at den løbende udgift til udskiftning af bl.a. implantater var en udgift, som kunne kræves betalt efter erstatningsansvarslovens § 1 a, også selvom det ikke med sikkerhed kunne siges, hvornår der ville blive behov for udskiftningerne.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, som førte sagen på vegne af vores klient.