Forsikringsselskab dømt til at anerkende, at trafikulykke havde forårsaget et varigt psykisk mén

Retten på Frederiksberg er den 3. juni 2019 fremkommet med en mundtlig tilkendegivelse om, at vores klient er berettiget til godtgørelse for et varigt psykisk mén, som han har pådraget sig som følge af en ulykke, der fandt sted i 2006.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde i sagen vurderet det varige mén til 10 % pga. fysiske gener, hvorfor ansvarsforsikringsselskabet ikke ville udbetale yderligere i sagen.

Der blev udtaget stævning over for ansvarsforsikringsselskabet mhp. at få fastslået, at det varige mén var større pga. pådragne psykiske og kognitive gener.

Sagen blev forelagt for Retslægerådet og blev efterfølgende genforelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fastholdt den tidligere vejledende udtalelse, hvorfor man fortsat ikke fandt dokumentation for, at ulykken havde medført et varigt psykisk mén.

Retten på Frederiksberg fandt imidlertid, at ulykken havde forårsaget et varigt psykisk mén på 10 % og tilsidesatte således den vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Parterne afventer rettens skriftlige dom, hvorfor det endnu er uvist, om denne vil blive anket.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der førte sagen for vores klient.