Klage i patienterstatningssag førte til 4 års yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og et betydeligt større erhvervsevnetab

I denne sag var vores klient blevet påført en meget alvorlig blodforgiftning (septisk shock), som medførte nogle omfattende fysiske skader.

Det suboptimale behandlingsforløb på sygehuset blev anerkendt som en patientskade, og i forbindelse med udmåling af erstatning valgte Patienterstatningen på et meget tidligt tidspunkt at fastsætte et minimalt erhvervsevnetab på 15%. Man afviste samtidig at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter fastsættelsen af erhvervsevnetabet. Denne afgørelse påklagede vi på vegne af vores klient til Ankenævnet for Patienterstatningen, som gav os fuldstændig medhold i klagen.

Herefter opnåede vores klient yderligere 4 år under kommunens afklaring med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil der i 2016 kunne fastsættes et erhvervsevnetab på foreløbigt 65%. Denne gang blev der truffet afgørelse med en meget væsentlig nedsat årsløn. Denne afgørelse blev ligeledes påklaget og igen vundet i Ankenævnet for Patienterstatningen, hvorefter vores klient ud over de 4 års erstatning for tabt arbejdsfortjeneste modtog yderligere små kr. 700.000 i erhvervsevnetabserstatning, idet vi fik fuldt medhold i vores påstand omkring fastsættelse af årslønnens størrelse.

I sagen er der blevet udbetalt mere end kr. 2.000.000 efter, at vi indtrådte i sagen.

Spørgsmål kan stilles til advokat Søren Kroer, der har bistået vores klient med sagen.

www.kroerfink.dk