Ankenævnet for Patienterstatningen dømt til at betale erhvervsevnetabserstatning

Ankenævnet for Patienterstatningen havde anerkendt en patientskade medførende en stemmebåndslammelse men ville ikke anerkende, at vores klient havde lidt et erhvervsevnetab som konsekvens af patientskaden.

Der blev herefter udtaget stævning mod Ankenævnet for Patienterstatningen, og i forbindelse med retssagen blev der indhentet en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fulgte vores indstilling i sagen og vurderede, at vores klient var blevet påført et erhvervsevnetab som følge af patientskaden. Stemmebåndslammelsen medførte, at vores klient ikke i samme omfang som tidligere kunne passe sit arbejde som socialrådgiver.

Ankenævnet for Patienterstatningen genoptog herefter behandlingen af sagen og anerkendte erhvervsevnetabet, hvorved vores klient fik medhold i retssagen.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.