Afsigelse af dom fra Højesteret i principiel sag den 28. august 2018

Kroer\Fink Advokater havde g.d., den 20. august 2018, den ære at møde for Højesteret for 2. gang i løbet af 4 måneder, da advokat Søren Kroer igen mødte i en patientskadesag mod Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hovedspørgsmålet i sagen er, om en regions påberåbelse af ressourcemæssige begrænsninger kan fritage denne for ansvar, uanset at politikerne har fastsat minimumsbehandlingsstandarder og afsat økonomiske ressourcer (til screening for brystkræft), således at regionerne kunne efterleve loven.

Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august 2018, kl. 12.00. Vi vil vende tilbage, når dommen er afsagt.

https://www.tv2lorry.dk/…/indkaldt-til-undersoegelse-sent-k…