Kroer\Fink Advokater ønsker alle et godt nytår!

Vi ønsker alle vores klienter og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår!

Tak for året, der er gået. Vi ser nu frem til en masse nye udfordringer.

Vi starter året med en nyhed om en ulykkesforsikringssag, hvor vores klients respektive ulykkesforsikringsselskaber ved vores indtræden i sagen allerede havde betalt forsikringydelser svarende til henholdsvis 15 % og 25 % i varigt mén. Selskaberne mente ikke, at vores klient var berettiget til yderligere forsikringsudbetalinger.

Det lykkedes efter indhentelse af yderligere lægeligt materiale og en forelæggelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (mhp. en uvildig udtalelse om menets størrelse) at få selskaberne til samlet at udbetale yderligere i alt 1,4 mio. kr.., idet det varige mén som følge af ulykken blev fastsat til 55 %. Der gives dobbelterstatning i ulykkesforsikringssager, når méngraden udgør mindst 30 %.

Sagen er eksempel på, at det særligt i alvorlige ulykkestilfælde ofte kan betale sig at lade sig bistå af en advokat i ulykkesforsikringssager.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der har bistået vores klient.