Få det bedst mulige resultat i din erstatningssag

 

Vi er engagerede advokater, der forstår, hvor vigtig din sag er, og vi giver os god tid til at tale med dig. Vi er specialiserede i at hjælpe dig, så du opnår det bedst mulige resultat i din erstatningssag.

Ring til os for at høre mere

 

 

TrafikuLYKKER

Er du kommet til skade i trafikken?  Uanset om du var fodgænger, cyklist, knallertkører, bilist eller passager, så kan vi hjælpe dig! Selvom det var dig, der var skyld i uheldet, er du berettiget til erstatning for din personskade. Læs mere... .

Patientskader

Er du blevet påført en skade i forbindelse med behandling inden for sundhedsvæsenet?
Vi er eksperter inden for dette område og hjælper dig med din sag, uanset om det drejer sig om en patientskade eller lægemiddelskade. Læs mere...

Skader på arbejdet

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde, vil du ofte have krav på erstatning. Vi hjælper dig gennem hele forløbet, også hvis der skal rejses krav mod din arbejdsgiver .

Læs mere...

Retssager

Vi er eksperter i at føre retssager og har ført et meget stort antal sager for domstolene.  
En central del af vores arbejde som advokater er netop at gå i retten, hvor vi gør vores ypperste for at beskytte dine interesser. Læs mere...

Skader i fritiden

Hvis du er kommet til skade i din fritid - eksempelvis er faldet på et glat fortov, kommet til skade under sportsudøvelse eller lignende - kan du have et krav over for en eventuel skadevolder og/eller din egen forsikring. Læs mere...

 

Voldsofre

Hvis du har været offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat, og vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at der bliver taget de nødvendige hensyn til dig under straffesagen, herunder at du får den erstatning, du har krav på.Læs mere...


Nyheder